Hos Danmarks største køreskole!

Kørekort til bil i

Viborg

Hos Danmarks største køreskole!

Kørekort til bil i

Viborg

Du får: Top kvalitet til rimelig pris!

Vores mål: Du skal bestå første gang!

Vores mål er at du består både teori og køreprøven første gang. Har du brug for flere lektioner end lovkravet, har du i Lisbeths Køreskole ubegrænset teori uden merudgift. Kørelektioner betaler du som der står på prislisten. Lovpakken/lovkravet er lovgivningens minimum krav.

  • Vi har afdelinger i 13 større byer
  • Har mange kørelærere til at tage sig af dig
  • Tilbyder kørekort til Bil, MC og Trailer
  • Uddanner kørelærere
  • Efterudanner kørelærere
  • Er godkendt kursuscenter for Race Marshal og Trafik officials
  • Afholder køretekniske kurser til bil og MC

Åbnings- og undervisningstider

Teori

Teorilokalet er åbent for undervisning Mandag og onsdag fra kl. 16.00. Du vælger det hold og det tidspunkt der passer dig bedst under tilmelding.

Køretimer

I samarbejde med din kørelærer aftales kørelektioner. Som hovedregel foregår kørslen mandag – fredag mellem 08 og 18.

Pris for kørekort til bil hos Lisbeths Køreskole i Viborg

Vores brede erfaring, og stordriftsfordele sikre dig – Kvalitet til rimelig pris!

Betaling

Der afregnes 500 kr. ved tilmelding.

1. rate 7.000 kr. inden holdstart og kvittering medbringes ved holdstart.

2 rate 7.050 kr. (inkl. køreprøven) når du er kommet gennem halvdelen af forløbet efter ca. 1 måned.

Evt. restbeløb ekstratimer m.v. betales før køreprøven.

Hele beløbet kan evt. betales ved 1. rate


Vi modtager IKKE kontanter, al betaling skal ske via Netbank.

*Pakkerabat

Ønsker du at stoppe inden du har modtaget alle ydelser i lovpakken, udløses rabatten forholdsmæssig ud fra antal kørelektioner du har modtaget. Har du eksempelvis kørt 8 lektioner ud af lovpakkens 16 lektioner = 8/16, udløses 50% af pakkerabatten.

Lovpligtig pakke

Lovpakke

14.000

DKK

16 køretimer på vej

Ubegrænset teoriundervisning, gældende i et år (lovbefalet 29 timer)

Manøvrebane (4 lektioner á 45 minutter)

Glatbane (4 lektioner á 45 minutter)

8.800

4.2001.200


1.800

I alt uden rabat

Pakkerabat*

16.000

2.000


Lovbefalet i alt

14.000Køreprøve

I alt minimum til Lisbeths Køreskole

550

14.550

Priser til andre instanser

Stempelmærke (Betales til myndighederne)

Lægeerklæring (betales til egen læge)

1.170

620

?
I alt minimum beløb for et kørekort inklusiv alt (uden lægeerklæring)

16.340


Pris for kørekort til bil hos Lisbeths Køreskole i Viborg

Vores brede erfaring, og stordriftsfordele sikre dig – Kvalitet til rimelig pris!

Betaling

Der afregnes 500 kr. ved tilmelding.

1. rate 7.000 kr. inden holdstart og kvittering medbringes ved holdstart.

2 rate 7.050 kr. (inkl. køreprøven) når du er kommet gennem halvdelen af forløbet efter ca. 1 måned.

Evt. restbeløb ekstratimer m.v. betales før køreprøven.

Hele beløbet kan evt. betales ved 1. rate


Vi modtager IKKE kontanter, al betaling skal ske via Netbank eller Mobilepay.

*Pakkerabat

Ønsker du at stoppe inden du har modtaget alle ydelser i lovpakken, udløses rabatten forholdsmæssig ud fra antal kørelektioner du har modtaget. Har du eksempelvis kørt 8 lektioner ud af lovpakkens 16 lektioner = 8/16, udløses 50% af pakkerabatten.

Lovpligtig pakke

Lovpakke

13.000

DKK

16 køretimer på vej

Ubegrænset teoriundervisning, gældende i et år (lovbefalet 29 timer)

Manøvrebane (4 lektioner á 45 minutter)

Glatbane (4 lektioner á 45 minutter)

8.800

4.2001.200


1.800

I alt uden rabat

Pakkerabat*

16.000

2.000


Lovbefalet i alt

14.000Køreprøve

I alt minimum til Lisbeths Køreskole

550

14.550

Priser til andre instanser

Stempelmærke (Betales til myndighederne)

Lægeerklæring (betales til egen læge)

1.000

620

?
I alt minimum beløb for et kørekort inklusiv alt (uden lægeerklæring)

16.170


Holdstart og tilmelding Bil Viborg

8 ugers hold

Du skal møde til teori en gang om ugen, samme dag og klokkeslæt, som du har tilmeldt dig til. Mellem teorigangene skal du ud og køre. Efter 8 uger, hvor du skal have kørt minimum 14 kørelektioner, er du klar til teoriprøve. Køreprøven kan bestilles når teoriprøven er bestået.

Bemærk venligst at Lægeerklæring og førstehjælpsbevis afleveres ved første mødegang. Er der ventetid ved Læge eller førstehjælp, så hurtigst muligt efter hold start.

Du skal forvente at teoriundervisningen varer 3 timer pr. gang.

Vi kan kun undervise på dansk. Derfor er det et krav, at du kan følge undervisningen både i teori og praksis på dansk.

Klik nedenfor på den holdstart du ønsker for, at komme til tilmeldingen.

Der betales 500 kr. for pladsreservation ved tilmelding. Hvis du møder er beløbet en del af den samlede betaling. 

Skal kørekortet betales af en virksomhed, skole, jobcenter eller anden offentlig institution mv. skal du ikke selv tilmelde dig, du bedes istedet udfylde og indsende vores aftale om kørekort, klik her.

Spørgsmål & svar

Hvornår må jeg starte?

Du må tidligst starte på køreundervisning 3 måneder, før du fylder 17 år se mere om reglerne for kørekort som 17 årig her

Værd at vide om teoriundervisningen

Alle køreskoler skal rette sig efter den samme lovgivning. Køreskolerne skal følge en undervisningsplan. Ifgl. undervisningsplanen til kategori B, som du kan se på politi.dk, skal alle elever have udleveret 2 lektionsplaner. En lektionsplan (logbog) er et lille hæfte, der er en plan over undervisningen. Man kan se i lektionsplanen, hvad man skal undervises i i den efterfølgende teori- elle kørelektion. Den ene lektionsplan (kørelærerens eksemplar) skal køreskolen opbevare. Det er i dette eksemplar, som både eleven og kørelæreren underskriver i, når lektionen er gennemført. Det andet eksemplar af lektionsplanen får eleven med hjem og kan dermed følge med i forløbet.

I teoriundervisningen giver undervisningsplanen mulighed for, at man kan benytte følgende hjælpemidler: It- baserede undervisningsprogrammer, video, lysbilleder, PowerPoint, teoribog og lignende.

Lisbeths Køreskole har valgt at benytte It-baserede undervisningsprogram sammen med tavleundervisning. Eleverne får alt lovmaterialet via et It-baseret undervisningsprogram og efterfølgende behandles samme lektion på klassen, som ”gammeldags” tavleundervisning.

Eleven må være fraværende en gang i teoriundervisningen. Hvis eleven er fraværende mere end en gang skal han/hun flyttes til et andet hold, der som regel er 14 dage efter (vi starter de fleste steder hold hver 14. dag).

Hvordan er undervisningsforløbet?

Du skal møde til teori 1 gang om ugen, hvilket er den ugedag du starter og det klokkeslæt du starter. Du får udleveret plan for hele forløbet ved start.

Teoriforløbet varer 8 uger og du skal have kørt minimum 14 lektioner på de 8 uger. Hele forløbet varer ca. 2,5-3 måneder.

Du behøver ikke at medbringe lægeerklæring og førstehjælpsbevis til holdstart, men vi vil bede dig om det hurtigst muligt.

Teoriundervisningen er dels på PC og dels klasseundervisning.

Køreundervisning starter på lukket øvelsesplads (lovpligtigt 4 lektioner). Herefter skal du ud at køre i den almindelige trafik (lovpligtigt 16 lektioner på vej) og til sidst skal du på et køreteknisk kursus (glatbane – lovpligtigt 4 lektioner). Når du har haft de kørelektioner, der passer til dit behov, skal du til køreprøve. Vi skal være sikre på, at du kan begå dig i trafikken, så du ikke er til fare for dig selv eller andre.

Hvornår kan jeg komme til teoriprøve?

Du kan blive indstillet til teoriprøve 1 måned, før du fylder 17 år . Du skal have kørt mindst 14 kørelektioner og have haft den tilsvarende teoriundervisning. Lægeerklæring og førstehjælpsbevis skal være afleveret og godkendt af borgerservice, før vi kan bestille teoriprøve.

Hvornår kan jeg komme til køreprøve?

Du skal være fyldt 17 år. og have været igennem alle lektionerne i lektionsplanen. Det er selvfølgelig individuelt, om du kan nøjes med de 16 kørelektioner i lovpakken eller du skal have flere. Vi lærer ikke alle på samme måde. Vores målsætning er, at du skal bestå første gang du går til teori/køreprøve.

Øvrige priser og oplysninger

Teorimaterialer er gratis, hvis forløbet varer mindre end 3 måneder. Varer forløbet over 3 måneder betales 100 kr. til nyt password til pc-teoriprogrammet.

Ekstra kørelektioner udover lovpakken koster 550 kr. pr. lektion. Ekstra køreprøve koster 550 kr. pr. køreprøve.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons