Handelsbetingelser og Persondata politik

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og Persondatapolitik for Lisbeths Køreskole ApS, samt elev-system.dk og dertilhørende APP.

Generelle oplysninger

Lisbeths Køreskole ApS

CVR. nr. 36039175

Vranderupvej 15, 6000 Kolding

Mail: info@lisbeth.dk

Tlf.: 75 50 27 75

Sprog

Al undervisning foregår på dansk. Vi anvender IT som hjælpemiddel i stedet for en teoribog. Vores online teoriprogram er baseret på videoer og oplæsning på dansk. Du skal kunne følge undervisningen i teori såvel som i praksis på dansk. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med/på fremmedsprog. Viser det sig efter start i køreskolen, at du ikke kan følge undervisningen på dansk, kan vi være nødsaget til at afslutte dit forløb, og du vil blive faktureret for de ydelser, du har modtaget.

Bestilling og betaling

Lisbeth.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligehold. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig. For at handle på lisbeth.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af et gyldigt betalingsmiddel, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Ved tilmelding betaler du kr. 500,00 og modtager adgang til dit uddannelsesmateriale, APP og får en pladsbillet på holdstarten. Beløber indgår i den samlede betaling af den bestilte ydelse, men gebyret på kr. 500,00 kan ikke refunderes jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret. Dette har vi sikret os, at du er informeret omkring ved din afkrydsning af tjekboksen i købsforløbet.

Du har efter tilmelding og betaling af de 500 kr. en mulighed for at betale med Dankort samt via FIK kode (Girokort kode). Kundeoplysninger transmitteres krypteret til QuickPay, som varetager betalingsløsningen i vores webshop.

Handler du som forbruger, vil din betaling først blive trukket på den valgte betalingstjeneste, når

− leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes.

Vi modtager IKKE kontanter. Al betaling skal ske via Bank/Netbank eller via Dankort på køreskolens hjemmeside. Ved tilmelding modtager du et elevnummer og Girokort kode til indbetaling

Manglende betaling

Skyldige beløb vil resultere i, at dit forløb stoppes, indtil betaling for de modtagne ydelser er modtaget.

Du kan blive påmindet om betaling af din kørelærer, samt af administrationen via email, sms, telefon eller brev.

Første påmindelse om betaling vil være uden gebyr, og med en betalingsfrist på 10 dage. Overskrides denne frist overgives vort tilgodehavende til Kredinor A/S, der starter rykker- og evt. senere inkasso proces.

Kredinor A/S vil pålægge renter, gebyrer samt evt. omkostninger til advokat i henhold til gældende lovgivning.

Pris

Alle priser på lisbeth.dk er angivet i danske kroner inkl. dansk moms.

Der kan betales med kreditkort. Vi tager ikke kortgebyrer og beløbet hæves først på dit kort når varen afsendes eller du bliver givet adgang til vores systemer.

Genskabelse af dokumenter

Mister du din logbog eller ansøgning om kørekort, hjælper vi i det omfang det er muligt med at genskabe dokumenterne. Genskabelse af logbog og ansøgning koster 550 kr.

Pause/ fravær

Du må ikke være fraværende fra køreskolen i over 3 måneder dvs. datoerne mellem gangene du har været i køreskolen må ikke overstige 3 måneder. Teori- og køreprøve gælder ikke med til en dato du er mødt. Det er kun når du er mødt i Køreskolen og har fået en underskrift af kørelæreren at datoen er gældende.

Hvis du ikke har underskrift fra kørelæreren, at du har været til teori eller kørsel indenfor 3 måneder, skal du starte forfra. Du er selv ansvarlig for, at de 3 måneder ikke overskrides.

Levering

Du vil blive faktureret for de ydelser du har modtaget i forbindelse med dit kørekort forløb. Så snart timen er afholdt anses ydelsen for at være leveret.

Så snart teoriforløbet er påbegyndt anses ydelsen for at være leveret, da du allerede i forbindelse med tilmelding modtager adgang til undervisningsmaterialet.

Til bil, trailer og MC er der ubegrænset mundtlig/klasse teori i op til et år fra holdstarten. Ønskes der, at forsætte på teoriholdet efterfølgende, henvises til gældende prislister på lisbeth.dk.

Hvis du mod forventning ikke er færdig med teorien inden for 100 dage, betales 100 kr. for et nyt password til det online-teorisystem.

Den samlede pris med pakkerabat er gældende ved køb og gennemførelse af hele pakken inkl. køreprøve i Lisbeths Køreskole ApS. Se venligst prisen på lisbeth.dk

Personen der modtager ydelsen fra Lisbeths Køreskole ApS, hæfter for betalingen for modtagne ydelser. Selvom du har aftalt med din arbejdsgiver, jobcenter eller andre at de betaler for dig, er det stadig dig som modtager af ydelsen der hæfter for betalingen af de modtagne ydelser.

Skyldige beløb skal være betalt før afholdelse af køreprøve.

Uddannelsesmateriale

Det er købers ansvar at opbevare adgangskoden på en forsvarlig måde under hele aftalens løbetid.

Login-id (e-mail og password) til www.lisbeth.dk er personligt og må ikke overdrages til eller benyttes af andre.

Særligt i forhold til køretimer til bil, trailer og MC

Er du forhindret i at møde til en aftalt køretime, skal tiden aflyses dagen før inden kl. 12:00. Aflyser du senere end kl. 12:00 dagen før eller slet ikke møder, betales for den aftalte køretid uanset grunden til fraværet.

Din manøvrebanetid og KTA tid (glatbane) er bindende. Tiderne kan ændres inden for 24 timer efter du får beskeden. Aflyser du efter 24 timer fra du får beskeden, eller slet ikke møder op, koster det 600 kr. for manøvrebane og 700 kr. for KTA uanset grunden til fraværet for bil.

Aflyser du efter 24 timer fra du før beskeden eller slet ikke møder, koster det på manøvrebane 800 kr. og på KTA (glatbane) 1.000 kr uanset grunden til fraværet for Motorcykel.

Ordrebekræftelse (Velkomstmail)

Når du har handlet på lisbeth.dk sender vi en ordrebekræftelse til dig via e-mail. Dette kræver, at du har oplyst en gyldig e-mail i din profil. Du har også mulighed for at printe ordrebekræftelsen ved afslutning af købet.

Forsikringsforhold

Vi anbefaler at du har en ulykkesforsikring.

Specielt vedr. kørsel på motorcykel anbefaler vi at du tjekker op om din ulykkesforsikring dækker kørsel på MC, ellers kan dette normalt tegnes for et beskedent tillæg.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi indgår aftalen. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret – eksempelvis ved køb af køretimer.

Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra vi indgår aftalen til at give os besked om, at du vil fortryde aftalen. Du kan sende en mail til info@lisbeth.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Ingen fortrydelsesret

Følgende aftaler kan ikke fortrydes:

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er begyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du dermed mister din fortrydelsesret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb får du dine penge tilbage.

Dette gør sig gældende for både vores uddannelsesmateriale og vores køretimer. Som minimum vil du blive opkrævet 500 kr. det digitale materiale du har fået adgang til ved tilmelding, samt evt. bestilte eller afholdte ydelser.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Fortrydelsesret i erhvervskøb

Skoler/institutioner og virksomheder har ingen fortrydelsesret, medmindre det er skriftligt aftalt.

Spørgsmål til fortrydelsesretten og andre henvendelser kan rettes til Lisbeth Køreskole ApS på e-mail: info@lisbeth.dk

Fortrydelsesret i erhvervskøb

Skoler/institutioner og virksomheder har ingen fortrydelsesret, medmindre det er skriftligt aftalt.

Spørgsmål til fortrydelsesretten og andre henvendelser kan rettes til Lisbeth Køreskole ApS på e-mail: info@lisbeth.dk

Reklamationer

Reklamationsret – tjenesteydelser

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på info@lisbeth.dk. Som udgangspunkt har du ikke 2-års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Persondatapolitik

Nødvendige oplysninger

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, postnummer, by samt tlf.nr., mailadresse og CPR-nummer.

Cpr.nr (Til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Lisbeths Køreskole ApS, bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk, samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice. Ved accept af handelsbetingelserne, acceptere du samtidig at Lisbeths Køreskole ApS, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål)

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen/ydelsen til dig og samtidig for at opfylde lovkrav og kommunikere med dig.

Personoplysninger vedrørende køb registreres hos Lisbeths Køreskole ApS og den enkelte kørelærer og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen på denne side. Sker der væsentlige ændringer, vil disse få en fremtrædende plads på vores hjemmeside.

Den dataansvarlige på lisbeth.dk er Morten Jørgensen, og træffes på info@lisbeth.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@lisbeth.dk

Nødvendige oplysninger

Ved tilmelding til nyhedsmail registrerer vi din e-mailadresse. Denne videregives ikke til andre.

Ved tilmelding på www.lisbeth.dk giver du os samtidig samtykke til, at Lisbeths Køreskole ApS må kontakte dig via e-mail, SMS og telefon, Mobilepay samt via vores APP.

Henvendelse kan bestå i:

  • Kommunikation om køretider og andre ydelser
  • Udsendelse af mobilepay invoice opkrævning til det nummer du har angivet ved tilmelding. (Du kan selv ændre hvor mobilepay invoicen skal sendes hen i din app efterfølgende. )
  • Udsendelse af fakturaer og elevspecifikationer
  • Rykker skrivelser ift. Med manglende betaling
  • Pplysninger om dit forløb hos Lisbeths Køreskole ApS
  • Spørgsmål til dit forløb

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte: info@lisbeth.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:


Ankenævn for Køreundervisning

Industrivej 21

4000 Roskilde

Telefon: 63 33 10 59

Mail: kontakt@ankesag.dk

Web: ankesag.dk


Alternativt kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag – uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

Denne formular gælder kun for private.


Formularen udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Formularen udfyldes og sendes til:

Lisbe____th.dk v/ Lisbeths Køreskole ApS

Vranderupvej 15

6000 Kolding

Mail: info@lisbeth.dk

Tlf: 75502775

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*) _______________________________________________  

Modtaget den (*) _____________________________________________

Navn______________________________________________________

Adresse ____________________________________________________

Dato __________

Underskrift __________________________________________________

(*) Det ikke relevante udstreges.

Handelsbetingelserne er senest opdateret d.08-08-2022

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons