Hos Danmarks største køreskole!

Kørelærere

Vælg din by

Nedenfor er anført den by, hvor kørelæreren har sit hovedvirke. Du kan imidlertid godt træffe dem i andre af vore byer. Vi tilpasser arbejdskraften i vore byer, så vi kan sikre dig et hurtigt kørekort.

(B) = Bil, (BE) = Trailer, (MC) = Motorcykel


Aabenraa

Bjarne Rasmussen (B)

Henrik Christensen (B)


Aarhus

Markus Høyer Jensen (B)

Jan Christensen (B)

Brian Ott (B/BE)

Ibrahim El-Saleh(B)

ibrahim.e@lisbeth.dk

93959305

Jesper H. Petersen (BE)

Henrik K. Nørgaard (MC)

Iben Jespersen (B)


Esbjerg

Olav Bertelsen (B/MC)

Julius Kristinsson (B)

Kim Bjerring (B/MC)

Poul Erik Jakobsen (B)


Fredericia

Torben Bugge (B)

Steffen Fanggård (B/MC)


Haderslev

Henrik Christensen (B)


Herning

Kim Bjerring (B/MC)

Kenn Lemmer (B)

Allan Breiner (MC)

Carl Danielsson (B)


Horsens

Heinz Lorentzen (B/MC/BE)

Mike Hertz (B)

Mike.h@lisbeth.dk

36204161

Jan Christensen (B)

jan.c@lisbeth.dk

30626957
Kolding

Heinz Lorentzen (BE)

Rene Hansen (B) Automatgear

Niels Peter Lorentsen (MC/B)Bjarne Rasmussen (MC)

Richard Wichmann (B/MC)


Odense

Bjarne Bach (MC)