Kørelærere

Nedenfor er anført den by, hvor kørelæreren har sit hovedvirke. Du kan imidlertid godt træffe dem i andre af vore byer.

Vi tilpasser arbejdskraften i vore byer, så vi kan sikre dig et hurtigt kørekort.

(B) = Bil
(BE) = Trailer
(MC) = Motorcykel

VÆLG DIN BY

Kolding

Rene Hansen (B)

rene.h@lisbeth.dk
2993 2209

Henrik Christensen (B)

Kurt Assmann (B)

kurt.a@lisbeth.dk
5150 0397

Tonni Asmussen (MC)

tonni.a@lisbeth.dk
2178 8584

Søren Lind (MC)

soren.l@lisbeth.dk
3166 3122

Peter Dinsen (B)

peter.d@lisbeth.dk
4063 6362

Vejen

Olav Bertelsen (B)

olav.b@lisbeth.dk
5230 1140

Nikolaj Schnor (B)

Aarhus

Helle Hvass (B)

helle.h@lisbeth.dk
6052 0988

Karsten Linné (B)

Daniel Andersen (B)

Kim Hansen (B)

kim.h@lisbeth.dk
5355 9247

Jakob Christensen (B)

jakob.c@lisbeth.dk
4255 8830

Paw Kristensen (B)

paw.k@lisbeth.dk
2329 0665

Søren Bering (B)

soren.b@lisbeth.dk
2099 4005

Jesper H Petersen (MC)

Henrik K. Nørgaard (MC)

Fredericia

Torben Bugge (B)

Søren Lind (B)

soren.l@lisbeth.dk
3166 3122

Erik Sendal Bjerk (B)

erik.b@lisbeth.dk
2380 0142

Richard Wichmann (B)

Vejle

Henrik Hougaard (B)

Stig Nedergaard (B)

stig.n@lisbeth.dk
6055 1361

Nicholas Pedersen (B)

Haderslev

Bjarne Baagø Beck (B)

Brian Knudsen (B)

Kurt Assmann (B)

Esbjerg

Olav Bertelsen (B/MC)

olav.b@lisbeth.dk
5230 1140

Julius Kristinsson (B)

Horsens

Heinz Lorentzen
(B/MC/BE)

heinz.l@lisbeth.dk
2083 3082

Sten Skouborg (B/MC)

sten.s@lisbeth.dk
2990 0899

Kim Hansen (B)

kim.h@lisbeth.dk
5355 9247

Christian Stigaard (B)

Kent Nielsen (B)

kent.n@lisbeth.dk
3033 6718

Aabenraa

Bjarne Rasmussen (B)

Svendborg

Anne-Lie Markussen (B)

På barsel

Svend Erik Andersen (B)

Herning

Allan Breiner (MC)

allan.b@lisbeth.dk
9117 1626

Lars Lie (B)

lars.l@lisbeth.dk
2291 2400

Henrik Lyrsholt (B)

Erik Mogensen (MC)

erik.m@lisbeth.dk
5180 2380

Odense

Camilla Jensen (B)

Anders Spangsbøg (B)

Bjarne Bach (B/MC)

Thomas Horn (B)

Søren Lind (MC)

soren.l@lisbeth.dk
3166 3122

Viborg

Brian Odsgaard (MC)

brian.o@lisbeth.dk
2280 9895

Peter Lauritzen (MC)

peter.l@lisbeth.dk
2868 0890

Alle byer

Lisbeth Jensen

Direktør
lisbeth@lisbeth.dk
4095 2775

Nikolaj Schnor

MC-leder
nikolaj.s@lisbeth.dk
2941 4245

INFO TIL ALLE

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag.

På grund af regeringens udmelding om coronavirus opfordrer Lisbeths Køreskole til at undervisningen udskydes til efter den 13. april 2020

Foreløbig indtil den 13. april 2020.
Er du tilmeldt en holdstart til i perioden, hvor undervisningen udskydes bedes du via velkomstmailen og linket ”Flyt tilmelding” tilmelde dig et andet hold.

Elever der er i gang med et forløb

Er du i gang med et forløb hos os, vil undervisningen ligeledes udskydes til efter den 13. april 2020.

Pause/fravær i undervisningen

Du må ikke være fraværende fra køreskolen i over 3 måneder dvs. datoerne mellem gangene du har været i køreskolen må ikke overstige 3 måneder. Teori- og køreprøve gælder ikke med til en dato du er mødt. Det er kun når du er mødt i Køreskolen og har fået en underskrift af kørelæreren at datoen er gældende.

Hvis du ikke har underskrift fra kørelæreren, at du har været til teori eller kørsel indenfor 3 måneder, skal du starte forfra. Det er vigtigt at du i god tid inden de 3. måneder kontakter din kørelærer og får en aftale på plads der sikre du ikke skal starte forfra.


Med venlig hilsen
Lisbeths Køreskole

 

Kolding d. 24.03.20